Na co se které pojištění vztahuje, vám musí vysvětlit odborník

Na co se které pojištění vztahuje, vám musí vysvětlit odborník Posted on 1.3.2017

Ano, je to tak, docela obyčejný smrtelník si ani neuvědomuje, na co všechno se jaké pojistky vztahují. Ve finále to pak dopadá tak, že proběhne škodová událost, vy jste pojištěni, tedy alespoň se domníváte, že jste, a přitom nemáte nárok na pojistné plnění. Proč? Posuďte sami:
domeček z bankovky

Ta kritická koupelna!

Koupelny bývají kritickým místem v bytě. Jednak jsou tu elektrické rozvody, které musí být patřičně uzemněny, riziko nebezpečí úrazu elektrickým proudem v koupelně je snad největší ze všech domovních prostor. To se však nestává tak často. Častější případ je vyplavení sousedů pod vámi. Buď přetékající napouštěnou vanou (docela běžný případ), anebo závadou na vodovodní instalaci nebo odpadu. Každou situaci však řeší jiná pojistka. U napouštěné vany, která přetekla vinou vaší nedbalosti, se pojistné plnění vyplácí z tzv. „pojistky odpovědnosti za škodu v průběhu běžného života“. Ta se však nevztahuje na prasklou vodovodní trubku ve vaší koupelně pod vanou. Toto řeší pojistka odpovědnosti při vlastnictví bytu nebo domu. A kdyby se jednalo o prasklou trubku ve stoupačce paneláku, náhradu škody lze uplatnit jen z pojistky na nemovitost (pro bytový dům).
balíček na stole

Přepěťová ochrana

Koupíte si elektrický spotřebič a ten vyhoří vlivem přepětí nebo podpětí v síti. Horší případ nastane, když je tento spotřebič ještě v záruce. Na něj se totiž nevztahuje v tomto případě pojistné plnění, které bývá častou výjimkou při uzavírání pojistek domácnosti. Pozor na to, zjistěte si to raději předem! Pokud by spotřebič v záruce nebyl, pojišťovna ovšem stejně nehradí škody způsobené přepětím v síti, takže vám nezbývá nic jiného, než si pořídit přepěťovou ochranu. Ta je v těchto případech docela slušnou pojistkou sama o sobě. Ostatně, právě nejvíc závad spotřebičů v domácnosti vzniká právě tímto způsobem – přepětím (nebo podpětím) v síti.